Emerging Stars

Rijzende sterren identificeren is waar het bij beleggen om draait. Op de hectische opkomende markten is het nog moeilijker om in te schatten welke bedrijven de winnaars van de toekomst zullen zijn.

Het noorderlicht van Nordea levert glansrijke resultaten op.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund
  • Past een fundamentele bottom-up analyse toe en zoekt redelijk gewaardeerde groeiaandelen (GARP – Groei aan redelijke prijs)
  • Hanteert een holistische benadering om de huidige en toekomstige groeikansen van bedrijven correct te waarderen
  • Gebruikt een strikte ESG-methodologie om risico’s beter te identificeren, in te schatten en te beheren

Bewezen staat van dienst met sterke resultaten in uiteenlopende marktomstandigheden

Bron (tenzij anders vermeld): Nordea Investment Funds S.A. an Datastream. Periode: 15.04.2011 tot 31.12.2022. Introductiedatum van het Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund (BI-USD): 15.04.2011. Het weergegeven rendement verwijst naar de gepresenteerde aandelenklasse van het fonds. Het rendement wordt dagelijks berekend op NIW tot NIW-basis (na aftrek van kosten en toepasbare belastingen) in de valuta van het desbetreffende aandelenklasse van het fonds, bruto-inkomsten en dividenden herbelegd, exclusief in- en uitstapkosten. Datum: 31.12.2022. In- en uitstapkosten kunnen invloed hebben op het rendement. Rendement in USD. De weergegeven resultaten zijn in het verleden behaald. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement; het is mogelijk dat beleggers niet het volledige beleggingskapitaal terugkrijgen. De waarde van aandelen kan als gevolg van het beleggingsbeleid van het deelfonds sterk fluctueren en wordt niet gegarandeerd, u kunt uw belegde kapitaal deels of volledig verliezen. Indien de valuta van het betreffende aandelenklasse van het fonds verschilt van de valuta van het land waar de belegger is gevestigd, is de belegger blootgesteld aan valutarisico: de prestatie varieert omhoog of omlaag, afhankelijk van valutaschommelingen.

De wereld van morgen vormgeven. Beleg in de ESG STARS.

Verantwoorde beleggingsproducten: internationale ESG-labels

European SRI Transparency Code1
LuxFlag ESG Label2
Towards Sustainability Label3
Label ISR4
Nordea 1 – Emerging STARS Equity Fund
1) Het European SRI Transparency Logo duidt aan dat Nordea Investment Funds S.A. zich ertoe verbindt accurate, adequate en actuele informatie te voorzien om aandeelhouders, met name vooral klanten, in staat te stellen het beleid van Sociaal Verantwoord Beleggen (SRI) en de gebruiken hiervan gerelateerd aan het fonds te begrijpen. Gedetailleerde informatie over het European SRI , kunnen gevonden worden op www.eurosif.org. De Transparency Guidelines worden beheerd door Eurosif, een onafhankelijke organisatie. Het European SRI Transparency Logo geeft de verbintenis weer van de portefeuille beheerder zoals hierboven vermeld en mag niet aanzien worden als goedkeuring van eender bedrijf, organisatie of individue. 2) LuxFLAG is een internationale en onafhankelijke non-profit organisatie en labelling agentschap. Om verantwoord beleggen te promoten in de financiële sector kent LuxFLAG een onafhankelijk en transparant label toe aan geschikte beleggings onderdelen in Microfinance, Milieu, ESG (Milieu, Sociaal en Beleid), Klimaat Financiën en Groene Obligaties. Het objectief is om investeerders te verzekeren dat het labelling beleggings onderdeel op een verantwoorde manier belegt. Het LuxFLAG ESG Label is geldig voor één jaar. Beleggers mogen niet vertrouwen op LuxFLAG of het LuxFLAG Label om problemen rond de bescherming van beleggers te kaderen en LuxFLAG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële resultaten of gebreken. 3) Wij hebben erkenning ontvangen van het Belgische Centrale Labelling Agentschap in de vorm van het “Towards Sustainability” label. Het label werd geïntroduceerd in 2019 en streeft ernaar vertrouwen in te boezemen en potentiële beleggers te verzekeren dat het financieel product wordt beheerd met duurzaamheid in het achterhoofd en niet wordt blootgesteld aan niet-duurzame praktijken, zonder dat de beleggers zelf een gedetailleerde analyse moet opstellen. Voor meer informatie over het “Towards Sustainability” label, bezoek www.towardssustainability.be 4) Het ISR Label is opgericht en wordt ondersteund door de Franse minister van financiën. Het doel van het label is om de visibiliteit van SRI producten te vergroten bij spaarders in Frankrijk en Europa. Voor meer informatie over het ISR Label, bezoek https://www.lelabelisr.fr/en/what-sri-label/.

Nordea Emerging Markets Equities / Nordea Fundamental Equities Team

Fonds documentatie

Volg Nordea Asset Management

Volg Nordea Asset Management nieuws en inzichten omtrent de laatste investeringstrends

Volg Nordea Asset Management nieuws en inzichten omtrent de laatste investeringstrends

Luister naar Nordea Asset Management nieuws en inzichten omtrent de laatste investeringstrends

Luister naar Nordea Asset Management nieuws en inzichten omtrent de laatste investeringstrends

* Er is geen garantie dat beleggingsdoelstellingen, beoogde rendementen en resultaten van een beleggingsstructuur behaald zullen worden. De waarde van uw belegging kan stijgen en dalen en u kunt uw belegde kapitaal deels of volledig verliezen. 

Oops! Please enable marketing cookies to view content like this from Nordea

Oops! Please enable marketing cookies to view content like this from Nordea